Kontakt

Więcej informacji na temat festiwalu udziela:

 

Sekretariat Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach

 

tel. 12 282 08 25

 

e-mail: integracjejazzowe@gmail.com